ufabet

CRM Data Maintenance คืออะไร และทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดในยุค Data

การตลาดยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วย Data หรือ ข้อมูล จำนวนมาก ไม่แม้แต่องค์กรใหญ่ๆ เท่านั้นที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภค

เพราะในปัจจุบันองค์กรขนาดเล็กก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งข้อมูลจำนวนมากเหล่านั้นจะต้องผ่านการคัดกรอง แบ่งแยกประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูลเสียก่อน ก่อนที่จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการทำความเข้าใจลูกค้า การวางแผนทางกลยุทธ์ การนำเสนอสินค้าหรือบริการ ไปจนถึงการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าได้ค่ะ

โดยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่นักการตลาดล้วนให้ความสำคัญนั่นก็คือการทำ CRM หรือ Customer Relationship Management หรือในภาษาไทยเรามักเรียกกันว่า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจกับลูกค้า ที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลมาประกอบในการรักษาความสัมพันธ์ 

ระบบ CRM นี้รวมไปถึงการเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อทำให้เรารู้จักลูกค้ามากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา หรือการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้อง และ ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อธุรกิจของเรา กล่าวโดยสรุปคือ Data หรือ ข้อมูลของลูกค้าที่เราเก็บมามีส่วนสำคัญต่อการทำ  CRM นั่นเองค่ะ  ในวันนี้ผู้เขียนจึงพาทุกท่านมารู้จักกับ CRM Data Maintenance หรือ การบำรุงรักษาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำ CRM กัน ซึ่งอันดับแรก มาเรามาทำความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของ CRM Data Maintenance

CRM Data Maintenance คืออะไร 

CRM Data Maintenance หมายถึง การบำรุงรักษาข้อมูล หรือ การดูแลข้อมูลทั้งในแง่ของความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การจัดการข้อมูลซ้ำซ้อน การล้างข้อมูล เพื่อทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ 

ufabet

สามารถนำไปใช้ในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้นั่นเองค่ะ ซึ่งการรักษาข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้องอยู่เสมอ

ล้วนส่งผลต่อทุกส่วนขององค์กรให้สามารถดำเนินงานตามหน้าที่ของตัวเองได้ดี และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่าการทำ CRM Data Maintenance จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ทำไม CRM Data Maintenance จึงสำคัญ ในยุคของการตลาดที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ ที่เราเรียกกันว่า Data-Driven-Marketing ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในองค์กรเพื่อนำมาพัฒนาเป็นเคมเปญ หรือ วางกลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องอาศัยการทำ CRM Data Maintenance โดยเราสามารถสรุปประเด็นความสำคัญได้ดังต่อไปนี้

เพื่อการทำ Segmentation การแบ่งกลุ่ม หรือ Segmentation เป็นการแบ่งย่อยตามกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดที่ทำให้เราสามารถทำการวางแผน และ กำหนดเป้าหมายตามความต้องการ

ความสนใจ ความชอบเฉพาะของลูกค้าได้ และ สามารถนำเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ  ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการส่งอีเมลนำเสนอข้อมูลของบริษัทไปให้กับผู้บริหารที่อยู่ในรายชื่อของเรา โดยหากไม่ได้มีการบำรุงรักษาข้อมูล คำขึ้นต้นของรายชื่อผู้บริหารในแต่ละบริษัทอาจะเป็นดังต่อไปนี้

เพื่อการทำ Segmentationการแบ่งกลุ่ม หรือ Segmentation เป็นการแบ่งย่อยตามกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดที่ทำให้เราสามารถทำการวางแผน และ กำหนดเป้าหมายตามความต้องการ

ความสนใจ ความชอบเฉพาะของลูกค้าได้ และ สามารถนำเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ  ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการส่งอีเมลนำเสนอข้อมูลของบริษัทไปให้กับผู้บริหารที่อยู่ในรายชื่อของเรา โดยหากไม่ได้มีการบำรุงรักษาข้อมูล คำขึ้นต้นของรายชื่อผู้บริหารในแต่ละบริษัทอาจะเป็นดังต่อไปนี้


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ primaxpayments.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated