ufabet

Agile Branding ควรจะเริ่มตรงไหน อย่างไรทำแบบไหน

เมื่อโลกเปลี่ยนไป การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมๆ

โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าตื่นเต้น ผ่านการวิธีการสื่อสารใหม่ๆ โดยที่ยังรักษาค่านิยมหลัก (Core Value) ของแบรนด์ไว้  คงต้องบอกว่าการสร้าง Agile Brand ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่มีหลักเบื้องต้นที่ควรคำนึงถึง 3 ข้อ คือ 1. เข้าใจแบรนด์ตัวเอง สื่อสารความเป็นแบรนด์ให้ชัดเจน 2. เข้าใจตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ 3. เตรียมทีมงานให้พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

  1. เข้าใจแบรนด์ตัวเอง สื่อสารความเป็นแบรนด์ให้ชัดเจน

แม้ Agile Branding จะเน้นที่ความคล่องตัวในเปลี่ยนแปลง แต่ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแบรนด์ตัวเองก่อน โดยแบรนด์ต้องสามารถตอบคำถาม 3 ข้อนี้ได้ 

  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร
  • ต้องการแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้า 
  • อะไรคือจุดแข็งของแบรนด์ที่ทำให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 

เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านบน ธุรกิจจึงไม่ควรยึดติดอยู่กับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบเดิมๆ โดยสิ่งที่ควรปรับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การวางโครงสร้างแบรนด์ (Brand Architecture) แต่รวมไปถึงการปรับองค์ประกอบอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ Corporate Identity (CI) ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ tagline ฟ้อนต์ หรือสีที่ใช้ เพื่อสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น เช่น Starbucks ที่มีการเปลี่ยนโลโก้มาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ โดยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นการเอาคำว่า Coffee ออกจากโลโก้เพื่อให้แบรนด์สามารถขยายไปทำธุรกิจอื่นๆ ได้ในอนาคต 

แล้วแบรนด์จะรู้ได้อย่างไรว่ามาถูกทางแล้ว สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1. การสร้างต้นแบบแรก (Build) เพื่อเริ่มต้นวิธีการใหม่ๆ โดยนำไอเดียและคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับแบรนด์มาประกอบรวมกัน 2. ทดสอบและว้ดผล (Measure) ด้วยการนำตัวต้นแบบไปลองใช้จริง ทั้งผ่านการสื่อสารภายในองค์กร ลูกค้า การทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแบรนด์ เพื่อเก็บฟีดแบ็กจากหลายๆ ทาง และนำไปพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ต่อในอนาคต 3. เรียนรู้จากวิธีการก่อนหน้า (Learn) โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหลังการทดลองใช้แนวทางใหม่ราว 2-3 ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณและเวลาขององค์กรด้วยเช่นกัน 

ufabet

  1. เข้าใจตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ความคล่องตัวถือเป็นหัวใจของ Agile Branding ซึ่งในช่วงแรกของการสร้างแบรนด์ ธุรกิจทำความเข้าใจตลาด และกล้าทดลองทำอะไรใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว โดยไม่ยึดติดอยู่กับกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อให้ค้นพบโอกาสที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สำหรับสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์มีความคล่องตัว คือการต้องเปิดกว้างรับฟังแนวคิดและความเห็นใหม่ๆ ทั้งจากลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และพาร์ทเนอร์ โดยเฉพาะในยุค Customer-centric ในปัจจุบัน ที่ลูกค้ามีบทบาทอย่างมากในโลกธุรกิจ ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการต้องตอบโจทย์และความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคให้ได้  

อีกสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการสร้าง Agile Brand คือการให้ความสำคัญกับลูกค้า เริ่มตั้งแต่การหาช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงลูกค้าที่ใช่ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Content Marketing บนโซเชียลมีเดีย หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้คนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นและใช้บริการต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไปจนถึงการมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อผู้บริโภคด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย ไม่หลอกลวง ช่วยแก้ปัญหาได้จริง เปรียบได้กับการทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ช่วงแรก รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบและดำเนินการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ufabet

  1. เตรียมทีมงานให้พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

สิ่งสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้คือการสร้างทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ด้วยเน้นทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นลง รวมถึงเปิดโอกาสให้ทีมงานสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ 

นอกจากนี้ ทีมงานยังต้องสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภายในทีมด้วยกัน และระหว่างทีมอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังฟีดแบ็กจากงานที่ทำไปแล้ว เพื่อให้ปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้ในทันทีโดยไม่ต้องรองานเสร็จทั้งหมด ซึ่งหากองค์กรมีการสื่อสารที่ดีจะทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 

คงกล่าวได้ว่า Agile Branding เป็นแนวทางสร้างแบรนด์ให้พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะทั้งรับวิกฤตหรือรับโอกาสใหม่ๆ จากการขยายธุรกิจ ขยายกลุ่มลูกค้า และขยายช่องทางการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริโภคยังนึกถึงแบรนด์อยู่เสมอ และเติบโตต่อเนื่องในอนาคต


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ primaxpayments.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated