กมธ.กัญชาฯ มั่นใจ พ.ร.บ.ได้ไปต่อในสภา

กมธ.กัญชาฯ มั่นใจ พ.ร.บ.ได้ไปต่อในสภา

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … ฝ่ายคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้สัมภาษณ์กรณีร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ไม่ได้รับการพิจารณาในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยเข้าสู่สภาฯ ได้รับการพิจารณาและผ่านวาระแรกที่รับหลักการแล้ว

“หมายความว่า อย่างไรแล้วกฎหมายฉบับนี้ต้องถูกพิจารณาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพิจารณา ขอความเห็นจาก กมธ.กัญชาฯ ประชุมรวม 19 ครั้ง ก็มีการทำรายงานพิจารณาและปรับแก้มาตราเพิ่มเติมเป็น 95 มาตรา เมื่อเข้าสู่สภาฯ ใหม่ ก็จะนับเป็นร่างที่ถูกเสนอโดย กมธ. ไม่ใช่เป็นการเสนอของพรรคการเมือง” นพ.เทวัญ กล่าว

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ได้มีการให้ กมธ.นำกลับมาทบทวนใหม่ เพื่อนำเสนอครั้งต่อไป ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จึงยังคงอยู่ ไม่ได้ตกไป เราก็ให้โอกาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ให้ถอนร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระพิจารณา ชี้แจงข้อมูลถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งหากไม่มีอะไร เราก็จะยืนยันเสนอร่างเดิมเข้าสู่การพิจารณาเหมือนเดิมในวาระ 2 ที่เป็นการพิจารณารายมาตรา ซึ่ง ส.ส.สามารถโหวตในสภาฯ ได้ จากนั้น วาระที่ 3 ก็จะรับร่างทั้งฉบับ

“ถ้าไม่เห็นด้วย ส.ส.ทั้งสภาฯ โหวตไม่รับร่างทั้งฉบับ พ.ร.บ.นี้จึงจะตกไป แต่ตอนนี้ ยังไม่ตก” นพ.เทวัญ กล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงแง่การปฏิบัติระหว่างที่ร่าง

พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังอยู่ในสภาฯ นพ.เทวัญ กล่าวว่า สธ.มีประกาศสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อคุ้มครองเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร โดยหากใครจะจำหน่าย หรือจะใช้ประโยชน์ ต้องขออนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีโทษทางอาญา

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ฉะนั้น กฎหมายนี้มีความแรงมากกว่าตัวร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เพราะเป็นการควบคุมทั้งต้นของกัญชา ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการปลดล็อกส่วนต่างๆ ของกัญชาแล้ว ยกเว้น ช่อดอกให้สามารถใช้ได้ แต่เมื่อมาเป็นสมุนไพรควบคุม ก็จะต้องขออนุญาตก่อน ขณะที่ยังมีช่องว่างคือ ไม่สามารถควบคุมการโฆษณา หรือการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์หรือเครื่องอัตโนมัติได้

เมื่อถามต่อว่า สธ.จำเป็นต้องออกกฎหมายใดควบคุมเพิ่มเติม หรือต้องกำหนดปริมาณการครอบครองหรือไม่ นพ.เทวัญ กล่าวว่า จากพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าต้องใช้กฎหมายอื่นเพิ่มเติม

“เพราะขณะนี้ ที่ประกาศสมุนไพรควบคุม เป็นการคุมมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังขายต้นกล้าได้ แต่ตอนนี้เราประกาศสมุนไพรควบคุมทั้งต้นกัญชา แค่จะขายต้นกัญชาก็ต้องขออนุญาตก่อน ทั้งที่กัญชาใช้เวลาปลูก 6 เดือน แล้วช่อดอกที่มีสารทีเอชซี (THC) ก็จะออกในช่วงเดือนที่ 5-6 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่มีสารเมาในต้นกัญชา โดยเฉพาะราก ลำต้นที่ไม่มีสารทีเอชซี ส่วนใบก็มีน้อยมาก เราก็สามารถนำส่วนอื่นมาใช้ประโยชน์ได้เราก็อาจกลับมามองว่า กลับมาคุมแค่ช่อดอกอย่างเดิมหรือไม่ เพราะตอนนี้คุมทั้งต้นก็หนักกว่าเก่า เหมือนเอากลับมาติดคุก แต่ก็เพื่อป้องกันเยาวชน เราก็อาจต้องกลับมาดูตรงนี้ใหม่ ส่วนเรื่องปริมาณครอบครองกัญชา ต้องออกกฎหมายควบคุมหรือไม่ เราก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์กำหนดปริมาณครอบครองเหล้าหรือบุหรี่ ผมในฐานะนักวิชาการ ก็ยืนยันว่าการใช้กัญชาปลอดภัยกว่าเหล้าและบุหรี่ ฉะนั้น หากจะคุม ก็ต้องคุมให้เท่ากับกฎหมายเหล้าและบุหรี่” นพ.เทวัญ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ primaxpayments.com

ufa slot

Releated